สว.พ.4 จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมฯ

Details

1 resize

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทำนามาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในฤดูนาปี ณ ศาลากลางบ้านเสาเล้า ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ โดยมี นายจรูญ ชินทะวัน เกษตรอำเภอเดชอุดม แทน ผอ.สว.พ.4 ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.