กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าตรวจประเมินมาตรฐานกลุ่มพัฒนาฯ

Details

1 resize

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นางกนกพร อธิสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ , น.ส.จิตผกา สันทัดรบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สว.พ.4 โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สว.พ.4 พร้อมเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมินในงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 4-5 ก.ค. 60

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.