เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

งานวันแม่ภูสิงห์ 60

รายละเอียด

1 resize

คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สวพ.4 ศูนย์เครือข่ายฯ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายสมบรูณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร.เป็นประธานพิธีเปิด มีนายสมชาย เชื้อจีน ผอ.ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2560

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.