มีข้อผิดพลาด
  • Error loading module Disk full (/tmp/#sql_7fec_7.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM region4_modules AS m LEFT JOIN region4_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN region4_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2019-04-26 10:07:39') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2019-04-26 10:07:39') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 483 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

1 resize

      ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สวพ.4 

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.