เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

รายละเอียด

1

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 60 ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการผลิตอ้อยอินทรีย์ และอ้อยสะอาดปลอดภัย ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกลุ่มวังขนาย ณ โรงงานน้ำตาลวังขนายจังหวัดมหาสารคาม และร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตอ้อยอินทรีย์ สุขภาพดี มีรายได้เพิ่ม โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สวพ.3 สวพ.4 เข้าร่วมด้วย

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.