เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดงานมุทิตาจิต เลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

รายละเอียด

0 resize

     สวพ.4 จัดงานมุทิตาจิต เลี้ยงอำลาเกษียณอายุราชการ ให้คณะผู้เกษียณฯ ของ สวพ.4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ณ สวพ.4

0 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10-1 resize
10-2 resize 10-3 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize
29 resize 30 resize
31 resize 32 resize
33 resize 34 resize
35 resize 36 resize
37 resize 38 resize
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.