เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

0 resize

      พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียน อุดรพิชยานุกูล จ.อุดรธานี มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ จำหน่ายในงานดังกล่าว

0 resize 1 resize
2 resize 3 resize
4 resize 5 resize
6 resize 7 resize
8 resize 9 resize
10 resize 11 resize
12 resize 13 resize
14 resize 15 resize
16 resize 17 resize
18 resize 19 resize
20 resize 21 resize
21 resize 22 resize
24 resize 25 resize
26 resize 27 resize
28 resize 29 resize

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.