เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3

รายละเอียด

1 resize

      สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร (รุ่นที่ 3) ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร ทั้งรายเก่าและรายใหม่ วันที่ 1-4 พฤษภาคม 61 ณ โรงแรมกิจตรงวิลรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ โดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิดฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีเปิด ดังนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.