เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.3 สวพ.4 ประชุมวิชาการประจำปี 2561

รายละเอียด

            1 resize

     สวพ.3 สวพ.4 ร่วมกันจัดประชุมแถลงผลงานวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "สานงานเดิม เสริมงานใหม่ สู่เกษตรไทย 4.0" วันที่ 17-18 พ.ค. 2561 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize
29 resize 30 resize
31 resize 32 resize
33 resize 34 resize
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.