เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

เยี่ยมชมแปลงปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกร

รายละเอียด

1
นายวาราวุช  ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ สวพ.4 ให้การต้อนรับ คณะนายรักษณ์  วจนานวัจ รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมแปลงปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ของเกษตรกร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.