เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.อุบลราชธานี

รายละเอียด

1

นางนาตยา  จันทร์ส่อง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะเข้าร่วมงานและให้บริการวิชาการทางการเกษตรแก่เกษตรในงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ  จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2-3 ส.ค. 2561  ณ. ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี   โดยมีนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.