เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดงานเลี้ยงเกษียณ/มุฑิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณ อายุราชการ

รายละเอียด

1

  สวพ.4 จัดงานมุฑิตาจิต ให้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้เกษียณอายุราชการ นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมข้าราชการ พนักงานฯ และศูนย์เครือข่าย จัดงานเลี้ยงเกษียณ/มุฑิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณ อายุราชการคือ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร, นายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้เกษียณฯ เขต สวพ.4 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ณ. สวพ.4

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 23
24 25
26 27
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.