เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร วันที่ 27-28 พ.ย. 61 อบรมให้ผู้ประกอบการรายเก่า วันที่ 29-30 พ.ย. 2561 อบรมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายจิระ อะสุรินทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดแทน ผอ.สวพ.4 และนายสุพจน์ สัตยากุล ผอ.กลุ่มควบคุมตาม พรบ. สวพ.4 กล่าวรายงาน

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.