มีข้อผิดพลาด
  • Error loading module Disk full (/tmp/#sql_7fec_7.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") SQL=SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM region4_modules AS m LEFT JOIN region4_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN region4_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id WHERE m.published = 1 AND e.enabled = 1 AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2019-04-26 10:44:18') AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2019-04-26 10:44:18') AND m.access IN (1,1) AND m.client_id = 0 AND (mm.menuid = 483 OR mm.menuid <= 0) ORDER BY m.position, m.ordering

หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 1 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร วันที่ 27-28 พ.ย. 61 อบรมให้ผู้ประกอบการรายเก่า วันที่ 29-30 พ.ย. 2561 อบรมให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ณ โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายจิระ อะสุรินทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดแทน ผอ.สวพ.4 และนายสุพจน์ สัตยากุล ผอ.กลุ่มควบคุมตาม พรบ. สวพ.4 กล่าวรายงาน

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.