เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดอบรมหลักสูตรการตรวจวิฉัยโรคแมลงศัตรูพืช

รายละเอียด

DSC 0569

        สวพ.4 โดยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวิฉัยโรคแมลงศัตรูพืชให้กับเจ้าหน้าที่ สวพ.4 และ ศูนย์เครื่อข่ายที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับศึกษาวิจัย ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช การให้บริการวิชาการด้านพืชแก่เกษตรกรโอยมีนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานฯ สวพ.4 แทน ผอ.สวพ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุม สวพ.4 เมื่อวันที่ 24 - 25 ธ.ค. 2561

DSC 0566 DSC 0569
DSC 0571 DSC 0575
DSC 0596 DSC 0601
DSC 0615 DSC 0630
DSC 0634 DSC 0641
DSC 0644 DSC 0652
DSC 0677 DSC 0689
DSC 0691 DSC 0695
DSC 0712 DSC 0767
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.