เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร (รุ่นที่ 2 ) วันที่ 12 – 13 กพ. 62 (ผู้ประกอบการรายเก่า) วันที่ 14 – 15 กพ. 62 (ผู้ประกอบการรายใหม่) ณ. โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีพิธีเปิดอบรม(รายเก่า) โดยนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิดฯ สำหรับรายใหม่ โดยนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.ศวพ.ร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิดฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 15
14 16
17 18
19 20
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.