เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

อบรมการเงินการคลัง ประจำปี 62

รายละเอียด

1

   สวพ.4 ร่วมกับกองคลัง กรมวิชาการเกษตรจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานดังกล่าวของ สวพ.3 สวพ.4 และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมอารยา รีสอร์ท โขงเจียมรีเวอร์ไซด์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีเมื่อวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.