เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายปัจจัยการผลิตทางเกษตร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายปัจจัยการผลิตทางเกษตร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเก่าและรายใหม่ รวมจำนวน 602 ราย ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์    รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 2 พ.ค. 2562 โดยมีนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิดฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.