เกษตรในงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2/2562

Details

1

นายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 พร้อมคณะ แทนผอ.สวพ.4 ร่วมให้บริการวิชาการเกษตรในงานโครงการเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิด ฯ และนายกมล โสภัทน์ รรก. แทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.