โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562

Details

1

สวพ.4 นำ โดยนางนาตยา จันทร์ส่อง ผอ.กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.4 และคณะ แทน ผอ.สวพ.4 เข้าร่วมจัดนิทัศการ และให้บริการวิชาการเกษตร แก่เกษตรกร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2562 ณ. หน้าที่ว่าการอำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.