ประชุมวิชาการ สวพ.4/2562

Details

1

สวพ.4 จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2562 ณ. โรงแรมบลูโฮเทล อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานพิธีเปิดฯ นายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 กล่าวรายงาน และมี นายอรรควิทย์ อรรคสิงห์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านบริหารงบประมาณ บรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ และมีการเสวนาทิศทางงานวิจัยและพัฒนา สวพ.4

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.