สวพ.4 จัดถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10

Details

     1

         สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการจัดถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมสวพ.4

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.