งานเลี้ยงเกษียณสวพ.4 ปี 62

Details

1

             สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่,พนักงาน
จัดงานมุทิตาจิตและเลี้ยงเกษียณปี 62 ให้นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร , นายสมเพชร พรมเมืองดี ผอ.สวพ.1
พร้อมลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในเครือข่ายสวพ.4 ณ ลานจอดรถ สวพ.4 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.