เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

รายละเอียด

1

สวพ.4 นำโดยนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.