วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

รายละเอียด
หมวด: ข่าวหน้าเว็บไซต์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2562 14:16
เขียนโดย สิบเอกรณรงค์ รุ่งเรือง
ฮิต: 185

1

สวพ.4 นำโดยนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สวพ.4 แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ณ. หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2562

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12