เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

งานพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1

รายละเอียด

1

สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 และคณะ ร่วมงานพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการเกษตร แก่เกษตรกรผู้มาร่วมงาน ณ เทศบาลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.