เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก

รายละเอียด

1
สวพ.4 นำโดยนายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก และจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.