สวพ.4 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียด

1

      นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 ณ สวพ.4 เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ต่อจากนั้น นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สวพ.4 สืบสานสู่ 100ล้านต้น

1 2
3 4.5
4 5
6 7
8 9
10 11
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.