เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

รายละเอียด

1

       สวพ.4 นำโดยนายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบายพร้อมคณะ แทนผอ.สวพ.4 เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการวิชาการวิชาการเกษตรในงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เสริมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2563 ในวันที่ 30 ก.ค. 2563 ณ สนามที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายเธียนชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.