เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร(รุ่นที่ 1-2)

รายละเอียด

1

     สวพ.4 จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายสารเคมีเกษตร รุ่นที่ 1 รายเก่า จำนวน 149 ราย โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ประธานพิธีเปิด รุ่นที่ 2 รายใหม่ จำนวน 146 ราย วันที่ 3-4 ธ.ค. 63 โดยมี นายบุญชู สายธนู รรก.แทน ผอ.สวพ.4 ประธานพิธีเปิด โดยทั้ง 2 รุ่น จัดอบรมที่ โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.