สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายละเอียด

309932

     สวพ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าขายปัจจัยการผลิตผลทางการเกษตร(รายเก่า) เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ. 64 และผู้ประกอบการร้านค้า(รายใหม่) เมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. 64 ณ. โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสุพจน์ สัตยากุล ผอ.กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ

309932 309934
309935 309936
309937 309938
309939 309940
309949 312064
312065 312066
312067 312069
312078 313211
313256 313257
313434 313435
313436 313466
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.