เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด

259265

        วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพื้นที่ทำกิจกรรมเกษตร จำนวน 157 ไร่ แบ่งการดำเนินงานออกเป็นหลายกิจกรรม ในส่วนงานกิจกรรมด้านพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ได้จัดทำแปลงตัวอย่างปลูกพืช จำนวนเนื้อที่ 5.75 ไร่ โดยตัวอย่างพืชที่ปลูก  ได้แก่ ถั่วลิสงไทนาน 9 อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 และฝรั่งกิมจู เป็นต้น

 259262 259263 
 259264  259265

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.