เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.4 ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียด

662413

     วันที่​ 25 มีนาคม​ 2564 นายปัญญา พุ่กสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร​ เขตที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 3/2564 ณ​ ห้องประชุม​ ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​มหาสารคาม โดย​มีแปลงผลิต​พืช​เสนอขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืช จำนวน 939 แปลง ประกอบด้วย ขอรับรองแปลงใหม่ 466 แปลง ต่ออายุการรับรองฯ 347 แปลง ขอคงไว้ซึ่งการรับรองฯ 126 แปลง และขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 431 แปลง ประกอบด้วย ขอรับรองระยะปรับเปลี่ยน 274 แปลง ขอรับรองแปลงใหม่ 151 แปลง ขอต่ออายุ 4 แปลง ขอคงไว้ซึ่งการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 2 แปลง และขอคงไว้ซึ่งโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 1 โรง ในวาระก่อนการประชุม CC ได้รับเกียรติจากนายปัญญา พุกสุ่น มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ให้แก่เกษตรกรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 ราย

 662420 662414 
 662415 662416 
 662417 662418 
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.