สวพ.4 ทะลายแหล่งผลิตวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้รับอนุญาต

Details

วอ. วารินฯ12ก.ค.64 ๒๑๐๗๑๒ 0

                วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรนำโดย นายกิติพร  เจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฯ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค กำนันตำบลเมืองศรีไค เข้าตรวจสอบโกดังผลิตวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต ฉลากไกลโฟเซต และพาราควอต และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิต ที่เข้าข่ายฐานความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างและอายัด ปริมาณ 2,124 ลิตร วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการผลิต จำนวน 16 รายการ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

โรงงานผลิต วอ.วาริน ๒๑๐๗๑๒ 3 วอ. วารินฯ12ก.ค.64 ๒๑๐๗๑๒ 1
วอ.วารินฯ 12กค.64 ๒๑๐๗๑๒ วอ.วารินฯ 12กค.64 ๒๑๐๗๑๒ 1
วอ.วารินฯ 12กค.64 ๒๑๐๗๑๒ 2 วอ. วารินฯ12ก.ค.64 ๒๑๐๗๑๒ 0
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.