Queen King9

   

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

รายละเอียด

3

                 วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายปัญญา พุกสุ่น ผอ.สวพ.๔ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ของ สวพ.๔ จัดและร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

1   2
 4  5
 6  7
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.