ตรวจสอบสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าฯ

รายละเอียด

S 458260485

    วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้นายวีระพล พิพัฒน์ พนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 4 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้าของบริษัท เบสท์คันทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ เลขที่ 184 หมู่ 6 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้เพชรดำ เครื่องหมายการค้า สตองเกอร์ สูตรปกป้องพืชประธานจากวัชพืช (ขนาดบรรจุแกลลอนละ 5 ลิตร) จำนวน 448 ลิตร โดยมีการโฆษณาขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะซึ่งเผยแพร่ทั่วไปว่าเป็นยาฆ่าหญ้าแบบดูดซึม สูตรอินทรีย์ ไร้สารเคมีเจือปน มีเหตุอันควรสงสัยสัยว่าจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการโฆษณา พร้อมทั้งได้แจ้งให้ดำเนินการแก้ไขการโฆษณาในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะให้ถูกต้องภายใน 15 วัน

S 458260487 S 458260488
S 458260489 S 458260491
S 458260491 S 458260492
S 458260498 S 458260501
S 458260503 S 458260507
S 458260509 S 458260512
S 458260513 S 458260517
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.