รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียน และสวนน้อยหน่า

รายละเอียด

267885799 4632564296834868 2811284862235607400 n

       วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียน และสวนน้อยหน่า พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและ มอบใบประกาศแปลง GAP ทุเรียนให้กับเกษตรกร จำนวน 2 ราย ณ สวนทุเรียน ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

268590417 4632568476834450 655165760111784374 n 268343301 4632568046834493 2753720209636220737 n
268188803 4632567360167895 8475183864425288819 n 268185959 4632566693501295 4778200719520202882 n
269273117 4632564880168143 3236178142646367496 n 268298580 4632564953501469 8983728167062647819 n
268169945 4632567523501212 5778008888188902322 n 268283038 4632567346834563 5641693478717962371 n
   
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.