ขอรับพรปีใหม่จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

524277

    เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ขอรับพรปีใหม่จากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 524278  524280

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.