การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​พืช​สมุนไพร​ให้​ได้​มาตรฐาน​ จังหวัด​อุบลราชธานี

รายละเอียด

893241

       วันที่​ 27-29 ธันวาคม​ 2564 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมาย​ให้​กลุ่ม​วิ​ชา​การ​ จัด​ฝึกอบรมเกษตรกร​ใน​โครงการขับเคลื่อน​ผลงานวิจัย​สู่​การ​ใช้​ประโยชน์​ กิจกรรม​ศูนย์​การเรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิต​พืช​สมุนไพร​ให้​ได้​มาตรฐาน" ให้แก่กลุ่ม​เกษตรกร​ และเกษตรกร​ต้นแบบ จำนวน 3 รุ่น 50 ราย ณ อาคาร​เอนกประสงค์​สำนักงาน​เกษตร​อำเภอ​ตาลสุม​ ศพก.เครือข่าย​หนองสะโน อำเภอ​บุณฑริก​ และที่ทำการกลุ่ม​วิสาหกิจ​ชุมชน​กลุ่ม​มันสำปะ​หลัง​อินทรีย์​ตำบลนาโพธิ์​ อำเภอ​พิบูล​มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง​เป็นการ​ขยาย​ผลงาน​วิจัย​ของ​กรมวิชา​การเกษตรด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร​ รวมทั้ง​การผลิตขยาย​ชีวภัณฑ์​ เพื่อ​ให้​แก่​เกษตรกร​สามารถ​นำไปปรับใช้ใน​การผลิต​พืช​สมุนไพร​​

893722  894815 
 894817  894818
 894819  894820
 894822  894821

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.