การประชุม​วิชาการ​และ​ติดตาม​งานวิจัย ประจำปี 2565 สวพ.4

Details

903627

      วันที่​ 11 มกราคม​ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ให้เกียรติ​เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​วิชาการ​และ​ติดตาม​งานวิจัย ประจำปี 2565 ครั้ง​ที่​ 1 จัดขึ้น​ระหว่าง​วันที่​ 11-12 มกราคม​ 2565 ณ ห้องประชุม​1 ศูนย์​พัฒนา​การเกษตร​ภูสิงห์​ อัน​เนื่อง​มาจาก​พระ​รา​ชด​ำ​ริ​ อำเภอ​ภูสิงห์​จังหวัด​ศรีสะเกษ​ ภายใต้​มาตรการ​ควบคุม​โรค​ติดต่อ​โควิด19 ร่วมกับคณะผู้บริหาร​และนักวิชาการ​ในสังกัด​ สวพ.4 เข้าร่วมประชุม​ในที่ตั้งและผ่านระบบออนไลน์​

903475 903628
903629 903630
903631 903632
903634 903635
903639 903640
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.