โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอวารินชำราบ​ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

928130

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ นางมัตติกา ทอง​รส​ นักวิชาการ​เกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ​ จัดอบรมเกษตรกร โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ณ บ้านธาตุ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย​มี​เกษตรกร​ ครู นักเรียน​ และ​ผู้สนใจ เข้าร่วม​อบรม​ จำนวน​ 15 ราย

928131  928132
 928137  928139
 928144  928129

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.