โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอเขมราฐ​ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

932083

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ นางสาวมัตติกา ทอง​รส​ นักวิชาการ​เกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ​ จัดอบรมเกษตรกร โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ณ สวนผสมผสานนางนิ่มนวล จันทะปัญญา​ ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ​ จังหวัดอุบลราชธานี โดย​มี​เกษตรกร จำนวน​ 20 ราย

 932084  S  4571216 
 932085
 932087  932088
 932089  932090
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.