สวพ.4 มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ บริการตรวจรับรองปริมาณยางก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร อ.เดชอุดม​ จ.อุบลราชธานี

Details

1257195

           วันที่​ 2​ มีนาคม 2565 นางประพิศ​ วองเทียม​ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร​ เขตที่​ 4​ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ โดย​นาย​วีระพล​ พิพัฒน์ และคณะ​ บริการตรวจรับรองปริมาณยางก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร​ ตาม​ พระราชบัญญััติควบคุมยาง​ พ.ศ.2542​ ณ.อ.เดชอุดม​ จ.อุบลราชธานี​ ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารสำคัญ​ ประกอบด้วยใบอนุญาตค้ายาง​ ใบอนุญาตส่งออกยางไปนอกราชอาณาจักร​ ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง​ และเอกสารเกี่ยวข้องกับการส่งสินค้ายาง​ รวมทั้งได้รับรองปริมาณ​ยาง​ ชนิด​ STR 20 จำนวน​ 201.6 ตัน​ เพื่อส่งออกฯไปยังประเทศปากีสถานซึ่งเป็นประเทศปลายทาง​โดยการขนส่งทางเรือ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย​ เรื่องการกำหนดมาตรฐานยางและวิีธีการมัดยางและการบรรจุหีบห่อยางเพื่อการส่งออก​ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1257196  1257197 
 1257198  1257200
 1257199  1257202
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.