โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Details

959177

          วันที่ 3 มีนาคม​ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นักวิชาการ​เกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​ จัดอบรมเกษตรกร โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์​บ้านทุ่งใหญ่​ ตำบลขี้เหล็ก​ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย​มี​เกษตรกรสมาชิก​โครงการระบบส่งเสริม​เกษตรแปลงใหญ่พริก ตำบลขี้เหล็ก​ เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี​และ​ปฏิบัติ​ จำนวน​ 30 ราย

959185
959176 959178
959179 959180
959181 959182
959183 959184
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.