โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

Details

960606

      วันที่ 4 มีนาคม​ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นักวิชาการ​เกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​ จัดอบรมเกษตรกร โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์​ณ ศาลากลางบ้านนาแพงหมู่ 5 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม​ จังหวัดอุบลราชธานี โดย​มี​เกษตรกรผู้ผลิต​พืชผักอินทรีย์​และปลอดภัย​ เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี​และ​ปฏิบัติ​ จำนวน​ 30 ราย

 960605 960607 
 960608 960609 
 960610  960611
 960612
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.