การจัดฝึกอบรม​ หลักสูตร​ สารวัตรเกษตรอาสา​ ประจำปี​ 2565 ภายใต้โครงการสารวัตรเกษตรอาสา​

Details

1342599

         วันที่​ 21​ มีนาคม 2565 ดร.​ประพิศ​ วองเทียม​ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร​ เขตที่​ 4​ มอบหมายให้กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ​ นำโดย​นาย​กิติพร​ เจริญสุข และคณะ​ ดำเนินการจัดฝึกอบรม​ หลักสูตร​ สารวัตรเกษตรอาสา​ ประจำปี​ 2565​ ภายใต้โครงการสารวัตรเกษตรอาสา​ กรมวิชาการเกษตร​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัครสาขา​ สารวัตรเกษตรอาสา​ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้​ ความเข้าใจในการเลือกซื้อ​ การใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร​ อีกทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร​ เป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง​ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึ่งดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ที่เป็นอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ (อกษ.)​ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน​ (อกม.)​ โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม​ ณ​ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเมืองอุบลราชธานี​ จ.อุบล​ราชธานี​ ผลการอบรมได้สารวัตรเกษตรอาสา​ จำนวน​ 30​ คน​ ครบถ้วนบรรลุตามแผนที่กำหนด

1321647
986298 1342603
1342790 1342913
1342601 1342602
1342604
1342607 1342605
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.