คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

             วันที่ 24 มีนาคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ น.ส.มัตติกา ทองรส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอเขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

494142 150131
150136 150129
S  5406735 990460
150135 494144
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.