ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (Single Command Province :SCP)

รายละเอียด
หมวด: ข่าวหน้าเว็บไซต์
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 07 เมษายน 2565 20:42
เขียนโดย กิตติภัทร บุคจำปา
ฮิต: 102

FontNews

              วันที่ 7 เมษายน 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (Single Command Province :SCP) ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

S  9764950  S  9764948 
 S  9764949  S  9764952