สวพ.4 ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

Details

FontNews2

           วันที่ 8 เมษายน 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 นำคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักฯ ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย โดยจัดกิจกรรมไหว้พระ สรงน้ำพระพุทธรูปและไหว้ศาลพระภูมิชัยมงคล ภายในสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

timeline 20220408 100146 timeline 20220408 100158
timeline 20220408 100202 timeline 20220408 100254
timeline 20220408 100308 timeline 20220408 105757
timeline 20220408 105802 timeline 20220408 105811
timeline 20220408 105848 LINE ALBUM 8 เม.ย.65 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สวพ.4 ๒๒๐๔
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.