การติดตามและขับเคลื่อนภารกิจด่านตรวจพืชในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

      วันที่ 27 เมษายน 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจด่านตรวจพืชในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีทั้งด่านถาวรและจุดผ่อนปรนตามแนวชายแดนไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา โดยมี ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารของสำนักฯ ร่วมติดตามและรับมอบนโยบาย ณ ด่านตรวจพืชช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

520587 520589
520588 520591
520592 520597
520598 520590
520600
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.