การติดตามและขับเคลื่อนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาพืชสวนและพืชเศรฐกิจท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ

Details

FontNews

           วันที่ 28 เมษายน 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และคณะผู้บริหารของสำนักฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานและมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจด้านการวิจัยพัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจ พร้อมกันนี้ ได้หารือร่วมกันระหว่างสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในการวางแผนพัฒนาการผลิตมะม่วงหิมพานต์แบบครบวงจร ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 520948 520950 
 520951  520952
 520953  520954
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.